The European Commission: Less a Leader and More a Manager? (2017:2epa)

The European Commission: Less a Leader and More a Manager? (2017:2epa)

Vilken roll har egentligen Europeiska kommissionen? I den här europapolitiska analysen granskar de båda forskarna Neill Nugent och Mark Rhinard kommissionen som organisation. De ställer frågan huruvida institutionen ska ses som en agendasättare eller en administratör och sätter också kommissionen i ett institutionellt sammanhang.  Deras slutsats är att kommissionen står stark och att den på vissa områden till och med har stärkt sitt inflytande.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.

Neill Nugent är professor emeritus i politik och Jean Monnet-professor i europeiska integration vid Manchester Metropolitan University samt forskare vid Center for European Integration Studies (ZEI) i Bonn. Mark Rhinard är forskare verksam inom Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet (UI) samt professor i internationella relationer vid Stockholms universitet.