The European Council - the new centre of EU politics (2013:16epa)

Författare: 

Den grundläggande uppgiften för Europeiska rådet har varit att dra upp riktlinjerna för EU:s politik på lång sikt. Europeiska rådets inflytande har dock gradvis ökat. Med Lissabonfördraget fick Europeiska rådet status som en av EU:s institutioner, under ledning av en vald ordförande. Under eurokrisen har Europeiska rådet spelat en avgörande roll för beslutsfattandet och framstår i dag som EU:s nya maktcentrum.

I den här publikationen redogör professor Uwe Puetter för utvecklingen och analyserar konsekvenserna av Europeiska rådets allt starkare ställning.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.

Uwe Puetter är professor i statsvetenskap vid Central European University i Budapest.