The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism (2011:6epa)

Författare: 

Som svar på den finanskris som bröt ut i Grekland, beslutade Europeiska Rådet att genom en ändring i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt tillåta införandet av en stabilitetsmekanism för att garantera stabiliteten i euro-området. Det är första gången man har utnyttjat ett av de två förfarandena för ”förenklad” fördragsändring som infördes med Lissabonfördraget. Den här analysen beskriver förfarandena, granskar skälen bakom Europeiska Rådets beslut samt diskuterar de steg som hittills har tagits i fördragsändringsarbetet.

Analysen ingår i forskningsprojektet Den ekonomiska och monetära unionen.

Bruno de Witte är professor i Europarätt vid Maastrichts universitet och professor på deltid vid Robert Schuman Centre vid European University Institute, Florens.