The Lisbon Treaty and EMU (2008:4epa)

Författare: 

Författaren analyserar Lissabonfördragets bestämmelser om EMU. Syftet är att fastställa om det har skett några förändringar i dessa bestämmelser och vilken betydelse dessa förändringar i sådant fall kan komma att få.

Det diskuteras även vilken betydelse det nya fördraget har för det svenska förhållningssättet.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

 icon 2008:4epa The Lisbon Treaty and EMU (112.35 kB)