The Lisbon Treaty and the Area of Criminal Law and Justice (2008:3epa)

Författare: 

Denna publikation syftar till att ge en överblick av Lissabonfördraget och dess inverkan på straffrätten.

Författaren konstaterar att Lissabonfördraget inte löser alla konstitutionella tolkningsfrågor inom området europeisk straffrätt. 

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

icon 2008:3epa The Lisbon Treaty and the Area of Criminal Law and Justice (105.69 kB)