The outer reach of state obligations under deposit guarantee schemes – What can we learn from the Icesave case? (2013:18epa)

Den 28 januari 2013 meddelade Efta-domstolen dom i det så kallade Icesave-målet. Bakgrunden var att Eftas övervakningsmyndighet (ESA), i samband med kollapsen av samtliga större isländska banker hösten 2008, ansåg att Island hade brutit mot det EU-direktiv (Insättningsgarantidirektivet) som syftade till att skydda spararnas insättningar. Efta-domstolen fann dock att Island tvärtom hade följt direktivet och domen indikerar att det dessutom fanns vissa brister i EU:s regelverk när det gäller att skydda spararna.

I den här analysen redogör författarna för bakgrunden till målet och för Efta-domstolen resonemang i domen.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s utvidgningsproblematik

Asta Sollija Sigubjörnsdottir har en masterexamen i affärsjuridik från Lunds universitet. Gunnar Thor Petursson är verksam vid Juridiska institutionen vid Reykjaviks universitet. Han var 1999-2004 biträdande direktör vid Eftas övervakningsmyndighet (ESA).