The potential impact of the Lisbon Treaty on European Union External Trade Policy(2008:8epa)

Författare: 

Om Lissabonfördraget antas kommer det att medföra tydliga förändringar inom EU:s handelspolitik. Den mest påtagliga skillnaden jämfört med dagens situation är en mer betydelsefull roll för Europaparlamentet.

EP får en starkare roll genom att kommissionen blir tvungen att konsultera EP vid förhandlingar på handelsområdet. Parlamentet måste också ge sitt samtycke vid godkännandet av förhandlingsresultatet genom att säga ”ja” eller ”nej”. I detta fall finns det inget utrymme för EP att förändra innehållet i överenskommelsen.

Analysen infår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.

 icon 2008:8epa The potential impact of the Lisbon Treaty on European Union External Trade Policy(64.62 kB)