The Socio-Economic Asymmetries of European Integration (2010:10epa)

Författare: 

I Lissabonfördraget förbinder sig EU att skapa en europeisk "social marknadsekonomi". Men den lagstiftning som krävs för att uppnå det målet är alltjämt beroende av kvalificerade majoriteter i Ministerrådet och kan därför lätt blockeras av veto från medlemsländer som föredrar en "liberal marknadsekonomi", hävdar författaren till en ny analys inom ramen för Sieps forskningsprojekt Sociala Europa.

Fritz W. Scharpf är Direktor emeritus vid Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln.