The Swedish 2009 Presidency - Possible Policy Priorities (2008:14epa)

Det svenska EU-ordförandeskapet under det andra halvåret 2009 kommer att begränsas av ett antal externa faktorer såsom tillsättandet av en ny kommission och ett nyvalt Europaparlament. Likväl kommer den svenska regeringen vilja göra en markering om prioriteringarna för EU under ordförandeskapet.

Denna analys syftar till att identifiera vilka politiska områden som regeringen kommer försöka prioritera under ordförandeskapet. Författarna drar slutsatsen att klimatförändringarna, asyl och invandring samt Östersjöstrategin sannolikt kommer att vara bland de högst prioriterade områdena tillsammans med en fortskridande utvidgning av EU

Analysen är en del av forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

icon 2008:14epa The Swedish 2009 Presidency - Possible Policy Priorities (322.07 kB)