Vad innebär reformfördraget? (2007:4epa)

Nummer 4 av European Policy Analysis behandlar mandatet till reformfördrag som antogs vid Europeiska rådets möte den 23 juni 2007. Det nya fördraget innebär ett nytt försök att ge EU nya verktyg för att ta sig an framtidens utmaningar.

Författarna diskuterar vad det nya fördraget innebär och hur det skiljer sig från det konstitutionella fördraget.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling och presenterades vid seminariet The New EU Treaty - a Big Deal?

 icon 2007:4epa Vad innebär reformfördraget? (129.96 kB)