Vad återstår av det europeiska integrationsprojektet? (2013:4epa)

Författare: 

Vart är Europa på väg och vad återstår av det rättsliga integrationsprojektet? I en tid när EU genomgår sin största kris någonsin, är det viktigt att se saker och ting i sitt sammanhang och bedöma det som nu sker i ljuset av de större omvandlingar som har format unionen. I den här analysen ger Christian Joerges sin syn på utvecklingen och anlägger det så kallade konflikttoleranta perspektivet för att beskriva den europeiska integrationen.

Analysen utgjorde ett bidrag till konferensen Sociala Europa som Sieps arrangerade i Stockholm den 8-9 december 2011. Den ingår också i Sieps forskningsprojekt Sociala Europa.

Christian Joerges är professor i juridik vid Centrum för europeisk rättspolitik (ZERP), Universitetet i Bremen, Tyskland.