Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? (2011:11epa)

Författare: 

I takt med att den europeiska statsskuldkrisen breder ut sig framstår de finanspolitiska resurserna inom valutaunionen som allt mer begränsade. Hittills har euroområdets politiska lösningar inte lyckats vända marknadens pessimistiska förväntningar. I den här analysen diskuterar Martin Flodén, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Europeiska centralbankens (ECB) roll när det gäller att finna en lösning på skuldkrisen. Bland annat behandlas frågan om ECB:s möjligheter att ta över eurotillgångar och förse marknaden med likviditet.

Publikationen ingår i forskningsprojektet Långsiktiga effekter av den ekonomiska krisen.

Martin Flodén är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.