What to expect from Ireland's Presidency of the Council of the European Union (2013:1epa)

Författare: 

Irland håller i EU:s ordförandeklubba för sjunde gången under första halvåret 2013. Under parollen "För stabilitet, arbete och tillväxt" är det irländska ordförandeskapets ambition att fokusera på frågor rörande ekonomisk tillväxt i Europa och på implementeringen av redan fattade beslut. Dagordningen kommer att domineras av den ekonomiska krisen i eurozonen, som är en i allra högsta grad viktig fråga även på hemmaplan i Irland då landet är föremål för åtstramningsåtgärder.

I den här analysen presenterar författaren Linda Barry den irländska regeringens prioriteringar för ordförandeskapet, förväntningarna på Irland i detta sammanhang samt utsikterna för ett framgångsrikt ordförandeskap.

 

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Det roterande ordförandeskapet.
Från och med 2013 har projektet övergått till att i något kortare format introducera och analysera förutsättningarna inför ordförandeskapet. Publikationen om det irländska ordförandeskapet är den första i detta nya format.

Linda Barry är utredare inom forskningsgruppen ”Future of Europe” vid IIEA, The Institute of International and European Affairs i Dublin, Irland.