Från Rom till Berlin - EU 50 år (2007:3op)

2007 är det 50 år sedan Romfördraget undertecknades. Detta har uppmärksammats brett. Sieps och Utrikespolitiska institutet arrangerade den 18 april 2007 ett seminarium i Stockholm med utgångspunkt i integrationsprocessens 50 första år.

Talarna fick med avstamp i Berlindeklarationen resonera om integrationsprocessens drivkrafter, mål, medel och värden. Inläggen av de talare som bjudits in av Sieps finns samlade i denna publikation.

Rapporten presenterades vid Sieps årskonferens Från Rom till Berlin – EU 50 år och ingår i forskningsprojektet Representation, delegation och demokrati

icon 2007:3op Från Rom till Berlin - EU 50 år (231.06 kB)