Italiensk utenrikspolitikk under Berlusconi-regjeringen frem til EU formannskapet (2003:2op)

Utformningen av italiensk utrikespolitik har sedan länge dominerats av en avvägning mellan tre faktorer: de transatlantiska förbindelserna, relationerna med Medelhavsländerna samt Italiens plats i Europa.

Den här rapporten undersöker om den italienska utrikespolitiken har förändrats mellan 2001, då Silvio Berlusconis center-högerregering tillträdde och hösten 2003, då Italien tog över ordförandeskapet i ministerrådet.

Rapporten presenterades vid seminariet Det italienska ordförandeskapet och ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

icon 2003:2op Italiensk utenrikspolitikk under Berlusconi-regjeringen frem til EU formannskapet (219.89 kB)