Same, same but different: The Nordic EU members during the crisis (2015:1op)

Eurokrisen har inte lämnat någon av EU:s medlemsstater opåverkad. Under flera år har europeiskt samarbete och solidaritet satts på prov på ett sätt som saknar motstycke under efterkrigstiden. Finansiell oro genererade ekonomiska svårigheter och politiska förändringar i flera länder. Svaren på dessa utmaningar har varierat länder emellan, precis som de politiska konsekvenserna.

I den här publikationen granskas hur de danska, finländska och svenska regeringarna svarade på eurokrisens utmaningar. Författarna berör de tre ländernas olika finansiella och politiska förutsättningar inför krisen samt diskuterar hur effekterna av ländernas krishantering har påverkat deras relation till EU.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system

Pernilla Bäckman är utredare i statsvetenskap vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Julie Hassing Nielsen är universitetslektor vid Köpenhamns universitet. Juha Jokela är programdirektör och chef för forskningsprogrammet Europeiska unionen vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors. Jakob Lewander är utredare i statsvetenskap vid Sieps. Göran von Sydow är forskare i statsvetenskap vid Sieps.