The 2007 German EU Presidency: A Midterm Report (2007:1op)

Denna rapport ger en detaljerad beskrivning av hur det tyska ordförandeskapet är organiserat. Inledningsvis beskrivs Tysklands förhållande till EU genom historien, utvecklingen efter den tyska återföreningen, den allmänna opinionen om Europasamarbetet och de viktigaste aktörer-nas positioner.

Rapporten innehåller en omfattande genomgång av ordförandeskapets målsättningar inom olika politikområden. Tyskland har prioriterat de konstitutionella frågorna och klimatfrågan. Författarna gör en preliminär bedömning av vad som uppnåtts fram till maj månad 2007.

Rapporten presenterades vid seminariet Det tyska ordförandeskapet och ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

icon 2007:1op The 2007 German EU Presidency: A Midterm Report (248.04 kB)