The 2008 Slovenian EU Presidency: A New Synergy for Europe? (2008:2op)

Slovenien har tillsammans med Tyskland och Portugal formulerat ett gemensamt 18-månaders-program för ordförandeskapen i EU. Den gemensamma dagordningen har varit utgångspunkten och Slovenien strävar efter att sköta ordförandeskapet smidigt och problemfritt, att vara en "god ordförande", skriver författarna.

Det slovenska ordförandeskapet fokuserar bl.a. på Lissabonfördragets ratificeringsprocess, utvecklingen av Lissabonstrategin och situationen på Västra Balkan och då i synnerhet frågan om Kosovos status och ställning. Slovenien är den första post-socialistiska medlemsstaten som är ordförande. Halvvägs in i perioden, förtjänar ordförandeskapet beröm för att man hanterat EU’s dagordning på ett ansvarsfullt sätt.

Rapporten presenterades vid seminariet Det slovenska ordförandeskapet: En preliminär utvärdering och en framåtblick mot det franska ordförandeskapet och ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

icon 2008:2op The 2008 Slovenian EU Presidency: A New Synergy for Europe? A Midterm Report (371.05 kB)