The 2010 Belgian Presidency: Driving in the EUs Back Seat (2010:2op)

Ordförandelandet Belgien har haft ett antal utmaningar att hantera, däribland att nå en överenskommelse om nya initiativ inom det ekonomisk-politiska området samt hantera den ekonomiska krisens fortsatta förlopp. Vidare har den praktiska tillämpningen av Lissabonfördraget varit en central fråga för det innevarande ordförandeskapet.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet och presenterades vid seminariet The Belgian EU Presidency.