The 2010 Spanish Presidency: Trying to innovate Europe in troubled times (2010:1op)

Författare: 

Utmaningarna för EU:s nuvarande ordförandeland Spanien har varit flera. Uppgiften att nå en överenskommelse om EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning under det kommande decenniet, den akuta ekonomiska krisen i bland annat Grekland och krishantering i samband med jordbävningarna i Haiti och Chile, hävdar författaren till denna analys av det spanska ordförandeskapets resultat i halvtid

Rapporten ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet och presenterades vid seminariet The Spanish EU Presidency.

Ignacio Molina är forskare på the Elcano Royal Institute, Madrid.