The Cyprus EU Presidency: “Riders on the Storm” (2012:3op)

Cypern övertog det roterande EU-ordförandeskapet under pågående ekonomisk kris. Det har inneburit stora utmaningar, inte minst då Cypern självt har drabbats hårt av krisen och är föremål för åtstramningsåtgärder. Mot den bakgrunden har den uttalade målsättningen för det cypriotiska ordförandeskapet varit att verka för ett "mer effektivt och uthålligt" Europa. Dagordningen har dominerats av försök att få till stånd en överenskommelse om EU:s långtidsbudget för åren 2014-2020.

I den här publikationen redogör författarna för såväl det moderna Cyperns dramatiska historia som dess förhållande till EU. De diskuterar också vad det cypriotiska ordförandeskapet har åstadkommit i halvtid.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Det roterande ordförandeskapet.  

 

Argyris G. Passas är docent i statsvetenskap vid Panteion-universitetet i Aten. Evangelia I. Katakalou är doktorand i statsvetenskap vid samma universitet.