The Danish EU Presidency 2012: A Midterm Report (2012:1op)

Trots att de roterande ordförandeskapen har förlorat i tyngd i och med Lissabonfördragets ikraftträdande, har det land som håller i ordförandeklubban i sex månader fortfarande en viktig roll. För Danmark, ordförandeland under den första halvan av 2012, har den pågående krisen i eurozonen inneburit stora utmaningar. Likt Sverige står man utanför eurosamarbetet och har därmed delvis varit utestängd från det mest avgörande beslutsfattandet.

I den här publikationen analyserar författarna förutsättningarna för det danska ordförandeskapet och avlutar med en utvärdering av vad man trots omständigheterna har åstadkommit under de första månaderna. Publikationen ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet och presenterades vid seminariet Det danska ordförandeskapet.

Rebecca Adler-Nissen är biträdande lektor/forskarassistent vid statsvetenskapliga institutionen, Københavns Universitet. Hon är för närvarande gästforskare vid McGill University, Montreal. Julie Hassing Nielsen är forskare vid European University Institute, Florens. Catharina Sørensen är nationell expert i Europeiska kommissionen.