The French Presidency of 2008 - The Unexpected Agenda (2008:3op)

Det franska ordförandeskapet valde ut områdena invandring, försvar, klimatförändring och energi samt jordbruk som prioriterade områden inför ordförandeskapet. Medelhavsunionen lades sedan till listan. Trots starka protester från Tyskland, lyckades Sarkozy nå en överenskommelse.

Energi- och klimatförändringar utgör sannolikt de svåraste och mest betydelsefulla frågorna som ordförandeskapet har gripit sig an. Trots en överlastad dagordning, visade Frankrike prov på stark beslutsamhet när det gäller att driva frågor kring klimatpaketet. Även finanskrisen präglade ordförandeskapet.

Efter Irlands nej till Lissabonfördraget i juni 2008 satte Frankrike press på de irländska företrädarna att beakta möjligheten att kalla till ytterligare en folkomröstning. I augusti 2008 ledde den väpnade krisen i Georgien Sarkozy att förhandla fram ett eldupphör med Ryssland å EU:s vägnar.

I publikationen ger författarna sin syn på hur det franska ordförandeskapet ska uppfattas ur ett vidare franskt europa-politiskt perspektiv.

Rapporten presenterades vid seminariet Det franska ordförandeskapet 2008 och ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

icon 2008:3op The French Presidency of 2008: The Unexpected Agenda (315.24 kB)