The Netherlands 2004 EU Council Presidency: Dutch EU-Policymaking in the Spotlights (2004:1op)

Författare: 

Nederländernas ordförandeskap 2004 utvärderas i denna rapport. Rapporten fokuserar på utmaningar på det nationella och det europeiska planet och den holländska regeringens möjligheter att utnyttja ordförandeskapet för att driva en konstruktiv EU-politik på hemmaplan.

Vidare diskuteras de utmaningar som Holland står inför att som första ordförandeland leda arbetet i den utvidgade unionen.

Rapporten presenterades vid seminariet The Netherlands 2004 Presidency och ingår i forskningsprojektet Det roterande ordförandeskapet.

icon 2004:1op The Netherlands 2004 EU Council Presidency: Dutch EU-Policymaking in the Spotlights (186.54 kB)