Why Europe? Possibilities and limits of European integration(2007:2op)

Sieps årskonferens 2006 hölls på temat Why Europe? Possibilities and limits of European integration. Konferensen kom att handla om bland annat EU-samarbetets legitimitet, samarbetets framtida omfattning och inriktning samt besluts- och deltagandeformer.

Denna volym består av bidrag från årskonferensens deltagare. Andreas Føllesdal och Jo Shaw har inkommit med skrivna bidrag baserade på sina presentationer och Andrew Moravcsiks bidrag är en nedteckning av hans anförande. Fredrik Langdal och Göran von Sydow har skrivit sitt bidrag i efterhand i syfte att introducera vissa nyckelbegrepp och den akademiska debatten kring konstitutionalism, demokrati och legitimitet i Europeiska unionen. Bidragen har även publicerats i Scandinavian Studies in Law, Vol. 52.

Rapporten presenterades vid Sieps årskonferens Why Europe? Possibilities and limits of European integration och ingår i forskningsprojektet Representation, delegation och demokrati.

icon 2007:2op Why Europe? Possibilities and limits of European integration (401.82 kB)