Budget Allocation in an Expanding EU (2006:11)

Författare: 

Förhandlingarna om EU:s årliga utgifter tas beslut med kvalificerad majoritet. I rapporten undersöker professor Mika Widgrén förhållandet mellan Minister-rådets röstregler och EU:s budgettransfereringar genom att använda en så kallad “power politics model”. Enligt detta sätt att betrakta EU:s budget-process bestäms budgettransfereringarna av medlemsstaternas vilja att maximera sina egna intäkter från EU:s budget.

Den främsta slutsatsen från ”power politics” är att röstfördelningen i rådet ensamt kan förklara budgetallokeringen. Rapporten drar också slutsatsen att de röstregler som används enligt Nicefördraget ger en lägre budget än under det konstitutionella fördraget. Förhållandet är dock det omvända när Turkiet ansluts till unionen: det turkiska medlemskapet skulle kosta innevarande medlemsstater mindre under Nicereglerna än under det konstitutionella fördraget, vilket förklaras av landets storlek – och därmed antal röster i rådet – och relativt låga inkomstnivå.

Rapporten presenterades vid seminariet Budget Allocation in an Expanding EU och ingår i forskningsprojektet EU:s budget

icon 2006:11 Budget Allocation in an Expanding EU (299.98 kB)