Can Reforming Own Resources Foster Policy Quality? (2008:3)

Författare: 

Rapporten analyserar hur EU-budgetens intäktssida – det så kallade egna medelsystemet – kan reformeras för att förbättra beslutsprocessen i EU.

Författaren menar att en kombinerad strategi av politisk reform och förändringar i egna medelsystemet är nödvändig och föreslår därför att den gemensamma jordbrukspolitiken finansieras på ett annorlunda sätt.

Två alternativa system föreslås. Det första är en anpassning av nationell samfinansiering av direktstöden, medan det andra fokuserar mer på produktionens bruttomervärde. Enligt författaren skulle förslagen innebära att växelverkan mellan olika politikområden bryts. Detta skulle i sin tur skifta fokus i budgetförhandlingarna och mildra nettobalansfrågans snedvridande effekter.

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s budgetöversyn 2008/09 och ingår i forskningsprojektet EU:s budget

icon 2008:3 Can Reforming Own Resources Foster Policy Quality? (190.84 kB)