Does a family-friendly policy raise fertility levels? (2007:3)

Författare: 

Längre livslängd och fortsatt låga födelsetal bidrar till åldrande befolkningar i de flesta länder i Europa. Detta, i kombination med fortsatt relativt låga pensionsåldrar, sätter press på de offentliga finanserna. En av flera föreslagna åtgärder för att motverka denna utveckling är att satsa på en generös familjepolitik som stöder familjer med barn på olika sätt: föräldrapenning, subventionerad barnomsorg och barnbidrag.

Syftet med denna rapport är att kritiskt granska den vetenskapliga empiriska forskningen kring vad vi vet om effekten på födelsetalen med sådnana satsningar. Den centrala frågan är om ett land som satsar på mer omfattande familjepolitik kan förväntas få högre födelsetal.

Rapporten presenterades vid seminariet Family-friendly policies and their impact on fertility rates in Europe och ingår i forskningsprojektet Debatten om EU:s ekonomiska politik.

icon 2007:3 Does a family-friendly policy raise fertility levels? (788.76 kB)