Domstolarna i Europeiska unionens konstitution (2003:15)

Denna rapport har i huvudsak tre syften. För det första analyseras de förändringar för domstolarna som Nicefördraget banade väg för. I detta sammanhang berörs även vissa nyligen införda ändringar i domstolarnas rättegångsregler som syftar till att effektivisera rättegångsförfarandet.

Rapporten syftar för det andra till att analysera de frågor som var aktuella i Europeiska konventets arbete och som kom till uttryck i konstitutionsutkastet, särskilt i den del de rör domstolarnas kompetens. För det tredje syftar rapporten till att bidra till diskussionen om hur EU:s domstolssystem under alla omständigheter bör vara utformat på längre sikt.

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s framtida domstolssystem och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004

icon 2003:15 Domstolarna i Europeiska unionens konstitution (846.26 kB)