Empowering national courts in EU law (2009:3)

De nationella domarna kan inte förhålla sig passiva tillgemenskapsrätten. Ett mer aktivt förhållningssätt erfordrasom EU-rätten ska tillämpas korrekt i Sverige. Det är för fåfall där svenska domstolar begär förhandsavgörande avEG-domstolen. Antalet förhandsavgöranden har i genomsnittbegärts i cirka fem fall per år.

Rapporten presenterades vid seminariet Empowering national courts in EU law och ingår i forskningsprojektet Den svenska förvaltningsmodellen och EU.

icon Empowering national courts in EU law (2009:3) (478.19 kB)

icon Sammanfattning på svenska (54.86 kB) 

icon Summary in English (55.5 kB)