Energy Union and EU global Strategy: The undefined link (2015:5)

EU:s planerade energi­union är en politisk strategi som syftar till att garantera energi­omställning, europeisk försörjnings­trygghet, en integrerad europeisk energi­marknad och energi­effektivisering. Strategins ursprung och inne­håll är samtidigt väl förankrad i frågan om EU:s yttre för­bindelser. I denna rapport analyserar Richard Youngs och Shahrazad Far de utrikes- och säkerhets­politiska följderna av energi­unionen. Författarna ger även ett antal policy­rekommendationer för energi­unionens fortsatta strategiska utveckling.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Europeisk säkerhet.

Sharhazad Far är utredare och projektledare vid Bonn International Center for Conversion (BICC). Richard Youngs är forskare och verksam vid Carnegie Europe samt professor vid Warwick University och Collège d´Europe