European Governance: An Overview of the Commission's Agenda for Reform (2004:1u)

I utredningen ges en översikt över kommissionens reformagenda såsom den presenterades i kommissionens vitbok om styrelseformer som antogs av kommissionen 2001.

Vidare beskrivs hur kommissionen i ett antal dokument har följt upp de förslag som initialt presenterades i vitboken. Syftet med utredningen är att visa hur denna reform har konkretiserats av kommissionen sedan antagandet av vitboken.

Utredningen ingår i forskningsprojektet New Modes of Governance.

icon 2004:1u European Governance: An Overview of the Commission's Agenda for Reform (386.24 kB)