EU:s framtidskonvent - en översikt (2003:1u)

Författare: 

I utredningen beskrivs bakgrunden till, sammansättningen av samt arbetssättet i det då pågående konventet. Fokus ligger på arbetsgruppernas rapporter och förslag.

Utredningen skrevs när Europeiska konventet om Europas framtid pågick och syftet med publikationen är att ge en översikt över det då pågående arbetet. En uppföljning till föreliggande utredning publicerades då konventets arbete var avslutat.

Utredningen ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

icon 2003:1u EU:s framtidskonvent - en översikt (321.97 kB)