EU:s lagstiftning i siffror 2008

Författare: 

Sieps gör i ett löpande projekt en årlig statistisk genomgång av EU:s lagstiftning. Den första studien omfattar 1994 och den senast publicerade avser 2008 som kan läsas och laddas ned här nedan.

En sammanställning för 2009 är under arbete. Under nästa år kommer dessutom ny statistik att tas fram som visar hur mycket av den lagstiftning som gäller i Sverige som har sitt ursprung i EU.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s lagstiftning i siffror - statistikbank.