EU:s nya konstitution - ett nationalekonomiskt perspektiv (2005:1)

Författare: 

Rapporten tar upp nationalekonomisk forskning med relevans för förslaget till ett nytt konstitutionellt fördrag. Bland annat diskuteras de nya beslutsreglerna i ministerrådet, begränsningen av antalet ledamöter i EU-parlamentet och införandet av den utträdesklausul i det nya fördraget som reglerar via regler som skall tillämpas när en medlemsstat önskar utträda ur EU.

Förutom att diskutera dessa sakfrågor syftar rapporten till att ge en introduktion till den nya och mycket aktiva nationalekonomiska forskningen kring konstitutioners betydelse för politiska och ekonomiska utfall.

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s nya konstitution: vilka konsekvenser får de nya beslutsreglerna? och ingår i forskningsprojektet  En konstitution för Europa?

icon 2005:1 EU:s nya konstitution - ett nationalekonomiskt perspektiv (181.08 kB)