EU:s och USA:s livsmedelsbistånd - effekter på lokal produktion och import (2004:2)

Författare: 

Det hävdas ofta att livsmedelsbistånd används som förtäckt exportbidrag till givarlandets jordbruksprodukter, dvs. för att stödja priserna på den egna produktionen, eller i syfte att utveckla kommersiell export av egna livsmedel.

Frågan har uppmärksammats mer i WTO på senare tid. Ambitionen är att villkor för biståndet skall regleras så att det inte används som exportbidrag och stör lokal produktion eller kommersiell handel. EU driver denna fråga i WTO och har sedan några år klargjort att mottagarlandets behov skall vara den enda utgångspunkten för livsmedelsbistånd från EU. USA har däremot som ett uttalat syfte att biståndet skall främja en långsiktig och kommersiell export. Märks denna skillnad i syfte och ambition i effekterna av biståndet?

I rapporten studeras empiriskt sambanden mellan å ena sidan bistånd och produktion och handel å andra. Den jämför också effekterna av EU:s och USA:s bistånd. Rapporten har tagits fram gemensamt av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och Livsmedelsekonomiska institutet (SLI).

Rapporten presenterades vid seminariet Intressekonflikter i världshandeln: global handel, regionalism eller protektionism? och ingår i forskningsprojektet EU och USA:s livsmedelsbistånd - effekter på lokal produktion och import

 icon EU och USA:s livsmedelsbistånd - effekter på lokal produktion och import (653.6 kB)