Flyktingpolitiken i framtidens EU (2003:5)

Författare: 

Rapporten syftar till att beskriva framväxten av medlemsstaternas samarbete om flyktingpolitik och att analysera vad som befrämjat respektive hämmat detta samarbete. Vidare förs även en mer allmängiltig teoretisk diskussion om vilka faktorer som kan antas förklara staters intresse av att samarbeta om flyktingpolitik.

Rapporten presenterades vid seminariet Mer gemensamt beslutsfattande i framtidens EU? och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

 icon 2003:5 Flyktingpolitiken i framtidens EU (704.77 kB)