Folkomröstning eller parlamentsratificering-hur besluta om förslaget till konstitutionellt (2005:3)

I oktober 2004 undertecknade unionens regeringschefer ett fördrag om upprättandet av en konstitution för Europa. Detta konstitutionella fördrag skulle senast i november 2006 ha ratificerats i samtliga medlemsstater. 

Detta väckte frågor om hur en sådan ratificering skulle gå till och vilka argument som finns för och emot huvudalternativen till ratificering. Denna studie fokuserar i huvudsak på debatten kring folkomröstningsinstitutets för- och nackdelar och ställer denna i ljuset av den forskning som finns på området. 

Rapporten presenterades vid seminariet Folkomröstning eller riksdagsbeslut - ratificeringen av EU:s nya fördrag och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

 icon 2005:3 Folkomröstning eller parlamentratificering - hur besluta om förslaget till konstitutionellt fördrag?