Gamla och nya lagstiftare - om EU och straffrätt (2005:2)

Författare: 

I rapporten "Gamla och nya lagstiftare - om EU och straffrätt" analyseras om det konstitutionella fördragets förändringar på det straffrättsliga området är så begränsade att fördraget skulle kunna ratificeras av Sverige utan en grundlagsändring, eller om förändringarna är så omfattande att det åtminstone krävs att beslutet fattas i den form som krävs för stiftande av grundlag. 

Rapporten presenterades vid seminariet Gamla och nya lagstiftare: om EU och straffrätt och ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

 icon 2005:2 Gamla och nya lagstiftare - om EU och straffrätt