Industrial Structure and Industry Location in an Enlarged Europe (2003:19)

Författare: 

Syftet med rapporten är att undersöka hur utvidgningen av EU påverkar industriella strukturer och industrilokalisering. Fokus ligger framförallt på Sverige, men effekter på den europeiska nivån granskas också. Både handel och investeringsflöden kommer sannolikt att öka som en följd av utvidgningen.

Rapporten diskuterar vilka effekter detta får på variabler som sysselsättning, löner, immigration, specialiseringsmönster och teknologisk spridning. Regionalpolitik och institutionell konkurrens diskuteras också i ljuset av utvidgningen.

Rapporten presenterades vid seminariet Industry Location in an Enlarged Europe
och ingår i forskningsprojektet Utvidgningens konsekvenser för näringslivsstrukturen.

icon 2003:19 Industrial Structure and Industry Location in an Enlarged Europe (304.33 kB)