International agreements in EU neighbourhood policy (2006:10)

Författare: 

Internationella avtal är ett av Europeiska unionens huvudsakliga utrikespolitiska instrument. Användandet av internationella avtal har ökat under de senaste decennierna vilket resulterat i en komplex situation inte minst därför att avtalen ser olika ut i termer av grad av samarbete och integration samt att de spänner över en mängd olika sektorer. Syftet med rapporten är att analysera utvecklingen av dessa avtal, klargöra var vi står idag samt att peka på framtida utvecklingstendenser.

En av rapportens huvudslutsatser är att det kan göras betydligt mer med hjälp av internationella avtal inom grannskapspolitiken men samtidigt att förväntningarna på vad grannskapspolitiken förmår att leverera riskerar att bli för stora.

Rapporten presenterades vid seminariet EU:s nordliga dimension och relationerna mellan EU och Ryssland och ingår i forskningsprojektet EU:s nya gränser: möjligheter och utmaningar.

icon 2006:10 International agreements in EU neighbourhood policy (279.73 kB)