Korruption i Europa (2011:5)

Samhällsstyrningens kvalitet varierar i Europa, såväl mellan som inom länder. Författarna till den här rapporten presenterar nya och unika data över regionala skillnader i samhällsstyrningens kvalitet i EU och redovisar ett antal slutsatser när det gäller vad som utmärker regioner med hög kvalitet och lite korruption. De presenterar också lärdomar från ett antal fallstudier om möjliga reformer för att förbättra samhällsstyrningens kvalitet.

Rapporten presenterades på seminariet Korruption i Europa.

Nicholas Charron och Victor Lapuente är båda forskare vid The Quality of Government Institute och lektorer vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Bo Rothstein är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.