Nationella parlament och beslutsfattande på europeisk nivå (2003:12)

Författare: 

Rapporten behandlar de reformer som föreslogs inom det europeiska konventet rörande de nationella parlamentens ställning och rättigheter med syftet att försöka utröna dess effekter.

Rapportens fokus ligger på de nationella parlamentens kontrollkapacitet och den föreslagna förändringen rörande subsidiaritetskontrollen. Även frågor rörande EU:s effektivitet berörs liksom det bakomliggande syftet med de föreslagna reformerna.

Rapporten presenterades vid seminariet Vissa konstitutionella frågor i framtidens EU och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

 icon 2003:12 Nationella parlament och beslutsfattande på europeisk nivå (257.15 kB)