Politik eller juridik? (2007:3u)

Författare: 

Denna utredning behandlar spänningsförhållandet mellan juridik och politik i EU. Medlemskapet i EU har skapat nya kanaler för att driva politiska frågor. Man kan tala om en juridifiering av politiken eller en politisering av juridiken.

En enskild person kan utmana nationell lagstiftning som är grunden för en viss politisk modell om den anser att denna modell är oförenlig med EG-rätten. Frågor som tidigare avgjorts av politiskt sammansatta institutioner kan därför numera avgöras av nationella och europeiska domstolar. När frågan hamnar i EG-domstolen ges den svenska regeringen möjlighet att lämna sina synpunkter och försöka påverka EG-domstolen.

Utredningen presenterades vid seminariet Juridik eller politik? - konfliktlösning inom EU och ingår i forskningsprojektet Den svenska förvaltningsmodellen och EU.

icon 2007:3u Politik eller juridik? (297.73 kB)