Reforming the Council: A Work in Progress? (2003:9)

Rapporten beskriver och analyserar olika reformprocesser som har diskuterats och ägt rum i ministerrådet och europeiska rådet. Dessa förändringar påverkar inte bara de undersökta institutionerna, utan även EU som helhet.

Författarna har i sin forskning följt debatterna om institutionernas förändring i samband med framtidskonventet och talat med en rad nationella och internationella aktörer.

Rapporten presenterades vid seminariet Striking the Institutional Balance? och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

icon 2003:9 Reforming the Council: A Work in Progress? (116.78 kB)