Regelförenkling genom konsekvensutredningar (2010:1)

Författare: 

Enklare regler och lagar är numera en officiell målsättning på såväl europeisk som nationell nivå. EU-kommissionen driver på för att medlemsländerna ska minska de administrativa bördorna - inte minst för företag – och kräver att länderna i förväg utreder konsekvenserna av föreslagna regler och beslut. Ansträngningarna till trots, har resultaten hittills dock varit blygsamma.

I Sieps-rapporten Regelförenkling genom konsekvensutredningar hävdar statsvetaren Magnus Erlandsson att Sverige inte lever upp till kraven och att konsekvensutredningarna bara har blivit ”ännu en ruta att bocka för”. 

Rapporten ingår i forskningsprojektet Representation, delegation och demokrati och presenterades vid seminariet Att förenkla regler och lagar - svårigheter och förslag till lösningar.

 

icon Regelförenkling genom konsekvensutredningar (2010:1) (478.58 kB)

icon Summary (131.32 kB)

icon Sammanfattning (132.33 kB)

Magnus Erlandsson är filosofie doktor i statsvetenskap och verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet och Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor).