Regional Disparities in the EU (2011:4)

Målet att minska de ekonomiska klyftorna mellan EU:s regioner är inskrivet i EU:s fördrag. En viktig aspekt i diskussionerna om EU: s så kallade sammanhållningspolitik är hur EU: s regioner ska rangordnas efter välståndsnivåer. Den rangordningen bestämmer till stor del om en region ska tilldelas stöd från EU:s budget – och även hur stort stödet ska vara. Det sätt på vilket man mäter begrepp som regionala skillnader och utveckling får därför en avgörande betydelse I den här rapporten diskuteras hur regionala skillnader bör mätas och vad EU kan göra för att minska dessa skillnader.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s budget och presenterades vid seminariet Regional Disparities and Regional Policy in the European Union.

Adolfo Maza är docent i makroekonomi på University of Cantabria och José Villaverde är professor i makroekonomi på University of Cantabria.