See You in Luxembourg? EU Governments´ Observations Under the Preliminary Reference Procedure (2016:5)

EU-domstolen har en central roll i EU, men dess betydelse som politisk arena för konflikter om hur EU:s lag­stiftning ska tolkas är mindre känd. I den här rapporten, baserad på unikt material, analyserar för­fattarna hur EU:s medlems­stater positionerar sig inom ramen för förhands­avgöranden i EU-domstolen. De diskuterar också frågan om medlems­staterna genom att vara aktiva i EU-domstolen kan på­verka EU:s integration samt vilka implikationer för Sverige detta får.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s konstitutionella utveckling.

Per Cramér är professor i internationell rätt och rektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet (GU). Olof Larsson är doktorand i statsvetenskap och Andreas Moberg är universitetslektor i internationell rätt vid GU. Daniel Naurin är professor i statsvetenskap vid Oslo universitet samt vid GU.