Simply Simplification? The Proposal for a Hierarchy of Legal Acts (2003:8)

I den här rapporten diskuteras konventets förslag till normhierarki såsom det presenterades i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa. Förslaget syftade till att reducera antalet rättsliga instrument.

Vidare var syftet att göra EU:s rättssystem mer begripligt för medborgarna genom nya benämningar på rättsakterna. Men innebörden av förslaget är långt ifrån enbart en förenkling av systemet och i den här rapporten analyseras förslaget utifrån sitt rättsliga och politiska sammanhang för att ge en full förståelse av följderna. 

Rapporten presenterades vid seminariet Striking the Institutional Balance? och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

 icon 2003:8 Simply Simplification? The Proposal for a Hierarchy of Legal Acts (208.37 kB)