Skatterna - konkurrens eller harmonisering? (2003:6)

Författare: 

Syftet med rapporten är att inventera kunskapsläget vad beträffar tre frågeställningar: risken för skattekonkurrens mellan Europas stater; följderna för välfärden av en eventuell skattekonkurrens; och möjligheterna att komma till rätta med eventuella problem genom någon form av skatteharmonisering.

Rapporten behandlar enbart den typ av harmoniseringsfrågor där kommissionen inte kan använda sig av reglerna mot otillbörligt statsstöd, och där en eventuell harmonisering kräver enhällighet i Ministerrådet. Författaren menar att det finns två synsätt för den som vill se optimistiskt på frågan om globalisering och skattekonkurrens. Det ena går ut på att förneka att skattekonkurrens förekommer - eller åtminstone att den är akut. Med nuvarande dataproblem är det synsättet inte uppenbart orimligt; det är i alla händelser svårt att empiriskt falsifiera. Det andra synsättet går ut på att erkänna skattekonkurrensen som ett faktum, men notera att den i första hand drabbar de skattebaser som enligt teorin inte bör belastas med några skatter. Skattekonkurrensen leder således till en ökad ekonomisk effektivitet. 

Rapporten presenterades vid seminariet Mer gemensamt beslutsfattande i framtidens EU? och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

icon Skatterna - konkurrens eller harmonisering? (817.95 kB)